Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc
Ngày xem cần kết quả                             Đầu | Đuôi
Giải đặc biệt
03334
0
8,6
Giải nhất
22229
1
8,6
Giải nhì
36452 - 33989
2
9,1,1,9,1
Giải ba
66666 - 64521 - 91821 - 94218 - 83073 - 59429
3
4,1,1,5,0,6
Giải tư
8731 - 7596 - 4885 - 6716
4
1
Giải năm
2708 - 8057 - 6641 - 5096 - 6731 - 9735
5
2,7
Giải sáu
321 - 285 - 906
6
6
Giải bảy
30 - 99 - 90 - 36
7
3
 
 
8
9,5,5
 
 
9
6,6,9,0
Ngày xem cần kết quả
Giải đặc biệt
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
-
Giải tư
- - - - -
Giải năm
Giải sáu
- -
Giải bảy
Giải tám
Ngày xem cần kết quả
Giải đặc biệt
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
-
Giải tư
- - - - -
Giải năm
Giải sáu
- -
Giải bảy
Giải tám
Kết quả xổ số điện toán 1-2-3
 
Ngày xem cần kết quả
Bộ số thứ nhất
Bộ số thứ hai
Bộ số thứ ba
6
27
803
Kết quả xổ số điện toán 6X36
 
Ngày xem cần kết quả
Bộ số 1
Bộ số 2
Bộ số 3
Bộ số 4
Bộ số 5
Bộ số 6
04
13
27
30
34
35
Kết quả xổ số Thần tài 4
 
Ngày xem cần kết quả
2165